Reiki

Reiki es un vocablo japonés que podemos definir como REI (universal) y KI (energía vital), siendo el significado de Reiki, Energía Vital Universal.

Terapeuta: Remei Sendrós Sanfrancisco

Reiki és un vocable japonès que podem definir com REI (universal) i KI (energia vital), sent el significat de Reiki, Energia Vital Universal.

Reiki és un mètode de sanació natural que utilitza l'Energia Vital Universal, la qual permetrà curar i pal·liar malalties o molèsties tant en el pla físic com mental.

La pràctica del Reiki es fonamenta en un emissor o canal que, mitjançant la imposició de les mans, transmet l'Energia Vital Universal, a un receptor que pot ser ell mateix, una altra persona, animals i fins i tot plantes.

L'explicació dels efectes curatius del Reiki part dels coneixements hinduistes sobre els Chakras, que explicarien els estats de salut dels éssers humans.
El mal funcionament o bloqueig d'un o diversos Chakras és el que provoca o agreuja el mal estat de salut donant lloc a malalties o trastorns.
L'energia Reiki, es dirigeix a aquests Chakras desbloquejant i potenciant el procés de recuperació del receptor.

El Reiki encara que és una tècnica de sanació, no ha de substituir a un tractament mèdic prescrit per un professional, però sí que pot ser un mètode complementari.

El Dr. Mikao Usui, un monjo japonès, va ser qui va desenvolupar el Reiki durant un retir espiritual a mitjans del segle XIX, encara que ell sempre va afirmar, que únicament "va redescobrir" una tècnica de sanació mil·lenària, que ja existia però que havia de portar molt de temps oblidada.  

 Els cinc principis del Reiki establerts pel Dr. Mikao Usui estan basats en l'estil de vida de l'emperador Meiji:
- Només per avui no t'enfadis.
- Només per avui no et preocupis.
- Només per avui dóna les gràcies.
- Només per avui treballa honestament.
- Només per avui honora als teus pares i avis, als teus mestres i alumnes.

       Només per avui i demà 'tornes a començar!