Flors de Bach

Les essències que curen l'ànima

Des de 1976 la O.M.S. ( Organització Mundial de la Salut) reconeix com sistema mèdic la terapia floral, així com al seu ús terapèutic.

Terapeuta: Remei Sendrós Sanfrancisco

Les flors de Bach estan formades per un sistema complet que utilitza 38 essències procedents de 36 flors, un brot de castanyer (Chesnut Bud) i aigua solaritzada (Rock Water). Aquest sistema floral va ser creat per un metge anglès, el Dr. Edward Bach entre 1929 i 1935. 

Les Flors es preparen de dues formes: per exposició solar en l’aigua (solarització) i per cocció. Així  es vehiculitza l’energia de la planta (representada per la flor). En el  procés de preparació es fan varies dilucions, per tant el que ingerim de la planta és el seu camp vibracional, és a dir la seva ànima.

La malaltia per a Bach no era física sinó que era la disharmonia entre l’ànima i la personalitat, encara que reconeixia que en algunes ocasiones podia  ser la conseqüència  d’agressions externes. Per això Bach va sentir que tenia el deure de crear una eina que ens facilités la reconnexió amb la nostra ànima i així ho va fer.

La teràpia floral de Bach la podem englobar dins les teràpies naturals que treballen les energies o les vibracions, això significa que actuen sinèrgicament en els quatre nivells de l’ésser:  espiritual, emocional, mental i físic., per el que es pot considerar no sols una teràpia holística (holos en grec significa tot)  sinó una excel·lent eina per al creixement personal.

També es poden aplicar en plantes i animals, obtenint uns resultats espectaculars. Les

Flors de Bach tenen innumerables indicacions i sempre aporten beneficis en totes les patologies i afeccions. 

Existeixen diferents nivells d’utilització, en el sentit espiritual, harmonitzen la connexió de l’ànima i la personalitat, l’anomenada  intel·ligència emocional, per tant les Flors són els catalitzadors  de les competències d’aquesta intel·ligència.  També es poden utilitzar en temes puntuals: un ensurt, exàmens, viatges, cops, picades d’insectes, cremades, etc. en aquests casos les poden incloure en la nostra farmaciola.

Hi ha dues maneres de prendre les Flors de Bach, la toma oral i l’aplicació local, els usos tòpics tenen uns efectes sorprenents.

“Es cierto que el odio puede ser vencido por un odio aún mayor, però solo podrà ser sanado por el amor” (Dr. Edward Bach).

Edward Bach, El Viatge Cap a la Curació Senzilla.