Drenatge limfàtic

On més sovint s’aplica el drenatge limfàtic és en el limfedema, però també té altres indicacions com: cel·lulitis, pre i post cirurgia, relaxació, edemes de l’embaràs, posttraumàtics.

El drenatge limfàtic manual, com el seu nom indica, té la propietat de drenar,  és una tècnica que serveix per eliminar líquids i substàncies de desfet a través de la via limfàtica. Aquesta tècnica va ser desenvolupada per el doctor danès Emil Vodder a principis del segle XX. Les maniobres que utilitza el drenatge limfàtic són molt suaus i lentes, indolores, molt agradables i relaxants, es pot fer a totes les parts del cos i sempre en una direcció concreta a cada zona, per estimular el bon funcionament del sistema limfàtic.

El sistema limfàtic té dues funcions molt importants, una como a sistema circulatori i l’altra com a sistema immunitari.

És un sistema semblant i paral·lel al sistema circulatori, que recull el líquid que no és absorbit pel sistema venós.  Està format per òrgans (amígdales, tim, melsa, medul·la i ganglis) i vasos limfàtics. Els ganglis limfàtics, són els encarregats de produir cèl·lules i anticossos per defensar l’organisme. Dins d’aquests ganglis, les restes de rebuig dels teixits, passen a través d’un sistema de filtració per eliminar substàncies nocives per a l’organisme, això fa que tot allò que retorni al sistema circulatori des de el sistema limfàtic, no estigui contaminat.

El sistema immunitari es pot alterar per diverses raons i aleshores ens servirem del drenatge limfàtic per intentar restablir-lo. La circulació de la limfa també pot estar alterada per altres factors com l’excés d’escalfor, trastorns posturals, l’embaràs, portar roba massa apretada, el sedentarisme, obesitat, varius i insuficiències venoses , infeccions, afeccions hormonals o metabòliques, etc.

El mal funcionament del sistema limfàtic fa que s’acumulin líquids a la zona intersticial (espai entre cèl·lules)  i fa que es produeixi l’edema , sí aquest és d’origen limfàtic s’anomena limfedema.

On més sovint s’aplica el drenatge limfàtic és en el limfedema, però també té altres indicacions com: cel·lulitis, pre i post cirurgia, relaxació, edemes de l’embaràs, posttraumàtics, et.

Aquest tractament no es pot aplicar en cas: d’infeccions agudes, febre, insuficiència cardíaca, hipotensió, tumors malignes, flebitis, trombosis entre d’altres.

 

 

 

 

 

 

 

lolo