Sistema Limfàtic

El sistema limfàtic té dues funcions molt importants, una como a sistema circulatori i l’altra com a sistema immunitari.

El sistema limfàtic té dues funcions molt importants, una com a sistema circulatori i l’altra com a sistema immunitari.

És un sistema semblant i paral·lel al sistema circulatori, que recull el líquid que no és absorbit pel sistema venós.  Està format per òrgans (amígdales, tim, melsa, medul·la i ganglis) i vasos limfàtics i són els que produeixen i transporten la limfa des de els teixits fins el torrent sanguini

Els ganglis limfàtics són estructures petites, suaus i arrodonides, que en general no es poden veure ni sentir fàcilment. Es localitzen en forma de raïms en diverses parts del cos com: el coll, les aixelles, les engonals i en el interior del tòrax i l’abdomen.

Els ganglis limfàtics, són els encarregats de produir cèl·lules i anticossos per defensar l’organisme de possibles infeccions, filtren el líquid limfàtic i eliminen material estrany, com bateries i cèl·lules cancerígenes. Quan les bactèries són reconegudes en el líquid limfàtic, els ganglis limfàtics produeixen més glòbuls blancs per combatre la infecció i això fa que els ganglis se inflamin.

El mal funcionament del sistema limfàtic fa que s’acumulin líquids a la zona intersticial (espai entre cèl·lules)  i fa que es produeixi l’edema , sí aquest és d’origen limfàtic s’anomena limfedema.