Sistema Endocrí

El Sistema Endocrí, és l’únic sistema del cos humà que no té una continuïtat anatòmica, però si que se’l considera un sistema que constitueix una unitat funcional.

Els éssers vius no tenim una coordinació conscient, necessitem d’un sistema que permeti controlar i coordinar les activitats de totes les cèl·lules, òrgans i aparells del nostre organisme.

La coordinació és un treball en equip i dintre del nostre organisme hi ha trilions de cèl·lules que treballen juntes per mantenir-nos sans i vius, per això, les activitats d’aquestes petites porcions de vida han d’estar ben coordinades. 

Per fer això utilitzem dos sistemes, el sistema nerviós que és el que executa les accions ràpides i concretes, i el sistema endocrí que és el que dur a terme les accions lentes i duradores en el temps, com per exemple el nostre creixement i desenvolupament. 

Aquí parlarem del Sistema Endocrí que està format per una sèrie de glàndules de secreció interna o glàndules endocrines, que produeixen unes substàncies químiques molt específiques anomenades hormones.

Les hormones actuen com a missatgers químics i només duran a terme la seva acció sobre les Cèl·lules diana, també anomenades  cèl·lules receptores o cèl·lules efectores . Aquestes cèl·lules tenen en les seves membranes uns receptors específics, quan l’hormona és transportada per la sang arriba a la cèl·lula diana i fa contacte amb el receptor “com una clau fa amb el seu pany”, la cèl·lula és impulsada a realitzar una acció específica depenen de l’hormona que arriba.

Totes les glàndules estan relacionades entre sí, i de forma general  podem dir que afecten al metabolisme cel·lular , activant-lo o desactivant –lo.  Tant l’excés com el dèficit de la producció d’una determinada hormona solen produir malalties d’hiperfunció o hipofunció d’una glàndula determinada.

El Sistema Endocrí, és l’únic sistema del cos humà que no té una continuïtat anatòmica, però si que se’l considera un sistema que constitueix una unitat funcional.

Les glàndules endocrines  i hormones relaciones més importants són:

                                                                             

GLÀNDULES

HORMONES

 

 

Epífisi o Pineal

 

Eix Hipotàlem / Hipòfisi

TSH, ACTH, STH, LH, FSH, Prolactina, Oxitocina

Tiroides

Tiroxina, Triyodotropina, Calcitonina

Paratiroides

Parathormona

Pàncreas

Insulina i Glucagó

Suprarenals

Cortisol i Aldosterona

Ovaris

Estrògens i Progesterona

Testicles

Testosterona