Factor de Protecció Solar

15/06/2015

Per calcular quan temps ens protegirà el fotoprotector, s’han de multiplicar els minuts que es pren el sol sense cremar-se sense protecció, per el SPF i dividir-lo entre 60. El resultat seran les hores que tindrem de protecció.

 

Què és el SPF? (Factor de Protecció Solar)

És l’indicador del temps que el fotoprotector ens protegirà del sol.  Quan més alt sigui el SPF, més temps ens protegirà del sol i al inrevés, quan més temps estiguem exposats al sol necessitarem un SPF més alt.

El mètode COLIPA, és la recomanació europea basada en els càlculs fets per el Departament de Sanitat i Seguretat Social, adaptats a un UVI (nivell de radiació solar) extrem.  Fixa que entre valors de 5 minuts mínim i 20 minuts màxim, és el temps que la pell triga en produir eritemes o vermellors previs a les cremades.

Per calcular quan temps ens protegirà el fotoprotector, s’han de multiplicar els minuts que  es pren el sol sense cremar-se sense protecció,  per el SPF i dividir-lo entre 60. El resultat seran les hores que tindrem de protecció.

                         

 

Temps d'exposició

Temps d'exposició

SPF

sense risc (mínim)

sense risc (màxim)

 

Pell clara i nens

Pell morena

 

 

 

Ssense protecció

5 minuts

20 minuts

6

30 minuts

2 hores

15

1 hora  15 minuts

5 hores

20

1 hora  40 minuts

6 hores  40 minuts

25

2 hores

8hores  20 minuts

30

2 hores 30 minuts

10 hores

 

 

 

El SPF màxim autoritzat comercialment és el 50+. És de lògica ja que no necessitem estar protegits del sol durant la nit. 

Factors a tenir en compte: els fotoprotectors tenen una durada d’entre 6 i 12 mesos un cop obert l’envàs, això és el que marca el PAO (product after openning), segell identificador de l’envàs, regulat per la Directiva Europea  de Cosmètics.  Si el producte no s’ha obert pot conservar-se un màxim de 36 mesos.